Orosh, Mirditë. (in english)

This post is about my trip to Orosh Mirdita, and the photographic impressions on the landscape and people. Oroshi is a village in North Albania, at Gryke Orosh near Fan River Valley. Along this valley, the road "Rruga e Kombit" is built, which connects different settlements of Albania and Kosovo…

Read More

Orosh, Mirditë. (in albanian)

Ky postim i përket udhëtimit tim në Orosh Mirditë, dhe impresioneve fotografike mbi peisazhin dhe banorët. Oroshi është një fshat në veri të Shqipërisë, në Grykë Orosh pranë Luginës së lumit Fan. Përgjatë kësaj lugine është ndërtuar “Rruga e Kombit”, e cila lidh disa qëndra të banuara të Shqiperisë dhe Kosovës…

Read More