ARTiFact.png
REPARTI I KALDAJAVE, EX-POWER UNIT
REPARTI I KALDAJAVE, EX-POWER UNIT

ARTiFact Project, ex-Automobile Plant of Tirana, © alketamisja 2013

REPARTI I PRESAVE, Ex-Production Unit
REPARTI I PRESAVE, Ex-Production Unit

ARTiFact ex-Automobile Plant of Tirana, ©alketamisja 2013

REPARTI I PRESAVE, Ex-Production Unit
REPARTI I PRESAVE, Ex-Production Unit

ARTiFact ex-Automobile Plant of Tirana, ©alketamisja 2013

SEKTORI I FORMIMIT, FONDERIA E GIZES. Foundry-Formation Unit
SEKTORI I FORMIMIT, FONDERIA E GIZES. Foundry-Formation Unit

ARTiFact ex-Automobile Plant of Tirana, ©alketamisja 2013

REPARTI I KOVAÇANES
REPARTI I KOVAÇANES

ARTiFact ex-Automobile Plant of Tirana, ©alketamisja 2013

TRAPAN KOLLON. Abandoned machinery
TRAPAN KOLLON. Abandoned machinery

ARTiFact ex-Automobile Plant of Tirana, ©alketamisja 2013

PRESE 320 TON, Reparti i Presave. Press machinery
PRESE 320 TON, Reparti i Presave. Press machinery

ARTiFact ex-Automobile Plant of Tirana, ©alketamisja 2013

Makine Formimi, Fonderia e Gizes
Makine Formimi, Fonderia e Gizes

ARTiFact ex-Automobile Plant of Tirana, ©alketamisja 2013

MAKINERI PREHJE DISKU, Reparti i Sharrave
MAKINERI PREHJE DISKU, Reparti i Sharrave

ARTiFact ex-Automobile Plant of Tirana, ©alketamisja 2013

Abandoned Machinery GILSON
Abandoned Machinery GILSON

ARTiFact ex-Automobile Plant of Tirana, ©alketamisja 2013

Abandoned Machinery GILSON
Abandoned Machinery GILSON

ARTiFact ex-Automobile Plant of Tirana, ©alketamisja 2013

Abandoned Press machinery
Abandoned Press machinery

ARTiFact ex-Automobile Plant of Tirana, ©alketamisja 2013

Abandoned Machinery
Abandoned Machinery

ARTiFact ex-Automobile Plant of Tirana, ©alketamisja 2013

MBAJTESE PROKATI, REPARTI I SHARRAVE.
MBAJTESE PROKATI, REPARTI I SHARRAVE.

ARTiFact ex-Automobile Plant of Tirana, ©alketamisja 2013

FURRE SHKRIRJE 1,5 TON ME HARK ELEKTRIK.Fornace with electric arc
FURRE SHKRIRJE 1,5 TON ME HARK ELEKTRIK.Fornace with electric arc

ARTiFact ex-Automobile Plant of Tirana, ©alketamisja 2013

TORNO
TORNO

ARTiFact Project, ex-Automobile Plant of Tirana, © alketa misja 2013

BARABAN. Machinery for cleaning details
BARABAN. Machinery for cleaning details

ARTiFact ex-Automobile Plant of Tirana, ©alketamisja 2013

 ARTiFact ex-Automobile Plant of Tirana, ©alketamisja 2013

ARTiFact ex-Automobile Plant of Tirana, ©alketamisja 2013

KREATOR
KREATOR

ARTiFact ex-Automobile Plant of Tirana, ©alketamisja 2013

Çekiç 560KG
Çekiç 560KG

ARTiFact ex-Automobile Plant of Tirana, ©alketamisja 2013

 ARTiFact ex-Automobile Plant of Tirana, ©alketamisja 2013

ARTiFact ex-Automobile Plant of Tirana, ©alketamisja 2013

Plan Pune (Found Object)
Plan Pune (Found Object)

ARTiFact ex-Automobile Plant of Tirana, ©alketamisja 2013

Furre me Mazut, REPARTI I KOVAÇANES
Furre me Mazut, REPARTI I KOVAÇANES

ARTiFact ex-Automobile Plant of Tirana, ©alketamisja 2013

Found Objects, REPARTI I KOVAÇANËS
Found Objects, REPARTI I KOVAÇANËS

ARTiFact ex-Automobile Plant of Tirana, ©alketamisja 2013

Found Object
Found Object

ARTiFact ex-Automobile Plant of Tirana, ©alketamisja 2013

Worker's Shoes, Found Object (Këpucë Punëtori, Objekt i gjetur)
Worker's Shoes, Found Object (Këpucë Punëtori, Objekt i gjetur)

ARTiFact Project, ex-Automobile Plant of Tirana, © alketamisja 2013

LOCKERS. Dollape te punetoreve
LOCKERS. Dollape te punetoreve

ARTiFact ex-Automobile Plant of Tirana, ©alketamisja 2013

Found Objects used by the workers
Found Objects used by the workers

ARTiFact ex-Automobile Plant of Tirana, ©alketamisja 2013

Found Objects (një shishe aranxhate, nje pale syze pune, nje pjate plastike)
Found Objects (një shishe aranxhate, nje pale syze pune, nje pjate plastike)

ARTiFact Project, ex-Automobile Plant of Tirana, © alketamisja 2013

Old Telephones, Found Objects
Old Telephones, Found Objects

ARTiFact ex-Automobile Plant of Tirana, ©alketamisja 2013

Objects used in the cafeteria
Objects used in the cafeteria

ARTiFact ex-Automobile Plant of Tirana, ©alketamisja 2013

Outdoor Garden
Outdoor Garden

ARTiFact ex-Automobile Plant of Tirana, ©alketamisja 2013

ON/OFF, Panel i vjeter Siguresash
ON/OFF, Panel i vjeter Siguresash

ARTiFact Project ex-Automobile Plant of Tirana, © alketamisja 2013

The Last Production Unit
The Last Production Unit

ARTiFact ex-Automobile Plant of Tirana, ©alketamisja 2013

Worker in the last production unit
Worker in the last production unit

ARTiFact ex-Automobile Plant of Tirana, ©alketamisja 2013

Worker in the last production unit
Worker in the last production unit

ARTiFact ex-Automobile Plant of Tirana, ©alketamisja 2013

Worker in the last production unit
Worker in the last production unit

ARTiFact ex-Automobile Plant of Tirana, ©alketamisja 2013

Worker in the last production unit
Worker in the last production unit

ARTiFact ex-Automobile Plant of Tirana, ©alketamisja 2013

Worker in the last production unit
Worker in the last production unit

ARTiFact ex-Automobile Plant of Tirana, ©alketamisja 2013

Worker in the last production unit
Worker in the last production unit

ARTiFact ex-Automobile Plant of Tirana, ©alketamisja 2013

Worker in the last production unit
Worker in the last production unit

ARTiFact ex-Automobile Plant of Tirana, ©alketamisja 2013

Worker, in the last Production Unit
Worker, in the last Production Unit

ARTiFact ex-Automobile Plant of Tirana, ©alketamisja 2013

Worker in the last production unit
Worker in the last production unit

ARTiFact ex-Automobile Plant of Tirana, ©alketamisja 2013

Old photography from Archive, a gift from the director of Automobile Plant
Old photography from Archive, a gift from the director of Automobile Plant

ARTiFact Project, ex-Automobile Plant of Tirana

Old photography from Archive, a gift from the director of Automobile Plant
Old photography from Archive, a gift from the director of Automobile Plant

ARTiFact Project, ex-Automobile Plant of Tirana

Old photography from Archive, a gift from the director of Automobile Plant
Old photography from Archive, a gift from the director of Automobile Plant

ARTiFact Project, ex-Automobile Plant of Tirana

Old photography taken from a brochure of the time of socialism (around 1980)
Old photography taken from a brochure of the time of socialism (around 1980)

ARTiFact Project, ex-Automobile Plant of Tirana

An old photograph taken from a brochure of Automobile Plant from the time of socialism
An old photograph taken from a brochure of Automobile Plant from the time of socialism

ARTiFact Project, ex-Automobile Plant of Tirana